หน่วยที่ 1 : ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

google          youtube           พสว           สพม11

ใบงานที่ 1

คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.สี คือ……………………………………………………………………………………………………………………

2.การใช้สีใน อียิปต์โบราณ มีลักษณะเช่นไร จงสรุปโดยย่อ

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

3.ผลงานในสมัยกรีกโบราณที่เห็นชัดเจน คือ………………………………………………………………………………………………………………………..

4.โรมันโบราณ การวาดภาพมักใช้เทคนิค ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.การสร้างภาพในคริสเตียนยุคแรก มีจุดมุ่งหมายเพื่อ…………………………………………………………………………………………………………….
6.จิตรกรรมไทยแบ่งออกได้…….ประเภท คือ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.การเขียนภาพที่เรียกว่า”เบญจรงค์’มีการใช้สีทั้งหมด…….สี ได้แก่สี……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.การวาดภาพที่ใช้ หลาย ๆ สี เรียกว่า……………………………………………………………………………………………………………………………..

9.แม่สีของแสงมี…….สี ได้แก่สี…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.วรรณะของสีมี………วรรณะ ได้แก่…………………………………………………………………………………………………………………………..

Share this:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s