หน่วยที่ 2 : คำอภิธานศัพท์ศิลปะ

google          youtube           พสว           สพม11

ใบงานที่ 2

คำสั่ง : จงเติมคำในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

คำ

                                                ความหมาย
1…………………………………………. ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ในทุกด้าน  ทั้งการกระทำการพูด  การเขียน  และเกิดผลในทางสร้างสรรค์ที่ดีงาม  เหมาะสมกับกาลเทศะ 

มนุษย์ทุกคนมีความสามารถทางด้านศิลปะอยู่ในตัวเอง

และต้องเกี่ยวข้องกับการนำศิลปะไปใช้กับชีวิตประจำวัน

ตลอดเวลา

2.ธรรมชาติ ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………

3.การรับรู้ ……………………………………………………….
…………………..…………………………………….………………………………………………………….
4…………………………………………. สิ่งที่กระตุ้นให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
5.จินตนาการ …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………

6………………………………………….. เป็นงานประติมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบางจัดสมดุลด้วยเส้นลวดแข็งบางๆที่มีวัตถุรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆที่ออกแบบ 

เชื่อมติดกับเส้นลวด เป็นเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวได้

ด้วยกระแสลมเพียงเบา ๆ

7…………………………………………. เป็นความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รูปร่างรูปทรงน้ำหนักในลักษณะของการซ้ำกัน สลับไปมา 

หรือลักษณะลื่นไหลเคลื่อนไหวไม่ขาดระยะจังหวะ

ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจะช่วยเน้นให้เกิด
ความเด่นหรือทางดนตรีก็
คือการซ้ำกันของเสียง

ในช่วงเท่ากันหรือแตกต่างกันจังหวะให้ความรู้สึก

หรือความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ

8.ทัศนียภาพ ……………………………………………………………………………………………………
9…………………………………………. สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกัน  คือสีคู่ที่ตัดกันหรือต่างจากกันมากที่สุด  เช่น  สีแดงกับ 

สีเขียว สีเหลืองกับสีม่วง   สีน้ำเงินกับสีส้ม

10.องค์ประกอบศิลป์ ……………………………………………………………
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s