หน่วย 3 : รูปแบบงานทัศนศิลป์

google          youtube           พสว           สพม11

ใบงานที่ 3

คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยนับตั้งแต่……………………………………………………………………………………………….

2.ศิลปะยุคคลาสสิก ชาวกรีกมีความเชื่อว่า…………………………………………………………………………………………..

3.ศิลปะเคลติก เกี่ยวข้องกับชนที่เรียกว่า …………………….. ผู้พูดภาษา ……………………………………

4.ศิลปะไบแซนไทน์ หมายถึงศิลปะของรัฐที่นับถือ……………………………………………………………………..

5.ศิลปะโรมาเนสก์ หรือเรียกกันว่า ……………………………………………………………………………………………………

6.ศิลปะแขนงสำคัญของสมัยกอธิคคือ ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.ศิลปะสมัยสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.ยุคบารอกรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยการสนับสนุนจาก………………………………………………………………………………….

9.สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ผู้ศึกษาต้องทำความเข้าใจในศิลปะอินเดีย คือ ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.ศิลปะไทยมีลักษณะ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s