หน่วยที่ 4 : เทคนิคศิลปิน

google          youtube           พสว           สพม11

ใบงานที่ 4

คำสั่ง : ให้นักเรียนหาผลงานของ ศิลปินที่นักเรียนชอบ มา 1 ผลงาน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ (ห้ามเอาในเนื้อหาที่เรียน)

 รูปผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ชื่อผลงาน………………………………………………………………………………………………………….

2.รางวัลที่ได้รับ……………………………………………………………………………………………………….

3.เทคนิคที่ใช้………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

4.ภาพนี้สื่อถึง…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ที่มา : ……………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s